_img Klagenfurt
Klagenfurt

Klagenfurt

Das Herba Chemosan Logistikzentrum

Flatschacher Straße 57
9020 Klagenfurt
Telefon (+43 463) 38 30-44 00
Fax (+43 463) 38 30-92 42

Chief operating and sales manager

img - Erich Krenz

Erich Krenz
(Betriebs- und Verkaufsdirektor Klagenfurt)

Telefon: +43463-38 30-41 01 
Fax: +43463-38 30-92 41 
E-Mail: erich.krenz@herba-chemosan.at 


Regional sales manager

img - Gilbert Schönhart

Mag.(FH) Gilbert Schönhart
(Betriebs- und Verkaufsdirektor Klagenfurt)

Telefon: +43463-38 30-41 01 
E-Mail: gilbert.schoenhart@herba-chemosan.at
route map and beta